Фотографското око

Posted in Uncategorized on 22.01.2010 by cultphoto

The Third & The Seventh

филм на Алекс Роман

Фотографията. Културни функции и деформации. Съдържание на курса.

Posted in Uncategorized on 08.09.2009 by cultphoto

photo: Michele Clement

 • Онтология и същност на фотографския медиум. Легитимация на реалността.
 • Фотоапаратът като „fantasy-machine”. Фаустовски и трансформиращи измерения на фотографската технология. Магическо срещу механическо око.
 • Техническо възпроизводство и масова консумация на образи. „Задушеният от образи свят”.
 • Визуален синтаксис, език и контекст на фотографския образ.
 • Оптически несъзнаваното.
 • Социални функции и употреби на фотографията. Социална история и социални роли на фотографския образ. От семейния албум към интернет сайта.
 • Фотография и нарцисизъм
 • Политическо и идеологическо значение, митология на фотографската образност.
 • Етика на погледа
 • Фотографията – средно изкуство между вулгарните и „високи” практики. Обърнатата естетика.
 • Баналността и прозрачността на образа.
 • Светът след фотографията – „бордей без стени”.